Päättäjien Metsäakatemia: Opastus Suomen metsiin englanniksi

Kuva tulossa
Mikä metsäsuunnitelma? Tutustumassa Caroline Israel ja Gladness Mkamba. Kuva: Erkki Oksanen.
Asiakas
Päättäjien Metsäakatemia / Suomen Metsäyhdistys
Projektista
Simana oli tulkkina ja suomalaisen metsäsektorin taustoittajana, kun tansanialaiset virkamiehet tutustuivat Päättäjien Metsäakatemian konseptiin ja Suomen metsäsektoriin Pohjanmaalla.

Päättäjien Metsäakatemia puhuu metsistä Suomessa ja maailmalla 

Suomen metsäsäätiön ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Päättäjien Metsäakatemia lisää suomalaisten päättäjien metsällistä ​osaamista sekä parantaa vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen kesken. Yhteiskunnalliseen metsäkeskusteluun eväitä tarjoavasta konseptista on kehitetty myös myyntituote maailmalle. 

Tausta

Vuonna 1996 käynnistetyille kursseille on osallistunut yli 1400 suomalaista kansanedustajaa, yritys- ja järjestövaikuttajaa sekä muuta päättäjää. Suosittu kutsukurssi ja keskustelufoorumi on tuotteistettu ulkomaille suunnatuksi myyntituotteeksi nimellä "Forest Academy – Programme for Increasing Dialogue on Forest in Society”. 

Palvelutarve 

Päättäjien Metsäakatemian maastojaksolle 2015 osallistui kaksi tansanialaista virkamiestä Tansanian luonnonvara- ja matkailuministeriöstä sekä UONGOZI-instituutista (Institute of Afrikan Leadership for Sustainable Development). Heidän osallistumisensa oli osa Päättäjien Metsäakatemian myyntituotetta, johon sisältyy asiakkaan mahdollisuus olla tarkkailijoina Päättäjien Metsäakatemian kurssilla.

Päättäjien Metsäakatemia haki Pohjanmaalla järjesttävälle maastojaksolle ulkopuolista palveluntuottajaa, joka pystyy paitsi kääntämään kurssin esitykset englanniksi myös monipuolisesti valottamaan Suomen metsäsektorin taustoja ulkomaalaisille osallistujille.  

Simanan palvelut 

Simanan palvelupaketti sisälsi 

  • ennakkotutustumisen kurssin vierailukohteisiin ja aiheisiin sekä valmistautumisen niiden englanninkieliseen esittelyyn
  • keskiviikosta perjantaihin kestäneen kurssin suomenkielisten esitysten tulkkaamisen englanniksi sekä kurssiohjelmaan kirjattujen ja niiden ulkopuolisten metsäaiheiden (mm. riistanhoito, monimuotoisuuden turvaaminen, metsäsertifiointi, bioenergia, metsäteollisuuden puuhuolto, suunnistus harrastuksena) taustoittamisen ei-suomalaisille kuulijoille.  

Keväällä 2015 maastojakson toteutukseen tutustui kaksi virkamiestä Tansaniasta. Simana Oy:n Heikki Hamunen simultaanitulkkasi kurssin esitykset ja keskustelut muilta kurssilaisilta täysin huomaamattomasti, ja vieraat olivat hyvin tyytyväisiä. Meille järjestäjille Heikin toiminta oli kympin arvoista.
Harri Hänninen
Päättäjien Metsäakatemian johtaja 1.8.2011-31.7.2015

Videot

Mikä Päättäjien Metsäakatemia? Katso esittely videolta.